Intervencions en imatges

Fotografies corresponents a les diverses patologies tractades per la Dra. Marta Sandoval