Les experiències

Entrevistes i gravacions relacionades amb els projectes de cooperació internacional amb Global ENT Outreach

Entrevista TV3 (2010)

Cooperació Zanzíbar (Juliol 2010)

Cooperació BUTAJIRA (Etiòpia 2011)

Primera vegada que sent i parla una nena sordmuda (Etiòpia 2010)