Dra. Marta Sandoval Puig (d’ara endavant Dra. Marta Sandoval) propietària del portal www.doctorasandoval.com garanteix a tots els usuaris que subministrin dades de caràcter personal, la màxima confidencialitat i privadesa de les seves dades.

La Dra. Marta Sandoval manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, i a l’efecte de donar compliment a aquest compromís, ha redactat la següent Política de Protecció de Dades, amb la finalitat de que els usuaris determinin lliure i voluntàriament quines dades desitgen subministrar a través de la nostra web.

La Dra. Marta Sandoval es reserva el dret a modificar la present Política per adequar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials o a la pràctica empresarial. La nova redacció es publicarà en aquest mateix lloc web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers propietat de la Dra. Marta Sandoval.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitats la contestació a les seves consultes; l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació sobre els nostres serveis i qualsevol altre servei relacionat amb l’activitat de la Dra. Marta Sandoval que puguem considerar del seu interès.

La Dra. Marta Sandoval garanteix l’adopció de mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades de caràcter personal que evitin la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, sent conscient l’usuari que la seguretat en Internet no és inexpugnable.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades personals a la Dra. Marta Sandoval, podran dirigir-se a aquesta, amb la finalitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades.