Activitat professional

Especialitats mèdiques i quirúrgiques de la Dra. Marta Sandoval

La Dra. Marta Sandoval és especialista de la secció d’Otologia del servei d’Otorinolaringologia de l’Hospital Clinic Barcelona. Com a novetat, la Dra. Sandoval comença a visitar a la CLÍNICA DIAGONAL. A la clínica Diagonal es poden visitar tots aquells pacients mutualistes de MEDIFIATC així com consultes privades.

Per a demanar visita a Clínica Diagonal truqui al 932 053 213.

Tanmateix, la Dra. Sandoval seguirà com a consultora al centre ORL Prades del Hospital Quirón Salud de Barcelona, aplicant el seu coneixements i àmplia experiència a l’àrea de les patologies relacionades amb les zones de cap i coll:

 • Otorinolaringologia pedriàtrica: cirurgia de la via aèria amb làser o radiofreqüència.
 • Patologia otològica i otoneurològica: cirurgia de l’oïda i de l’audició (implants d’oïda mitjana, coclears i osteointegrats).
 • Patologia rinosinusal: problemes de nas i sins paranasals (sinusitis i pòlips nasals).
 • Patologia faringolaringia (problemes de faringe, cavitat oral, alteracions en la veu).
 • Patologia cèrvicofacial. Oncologia de Cap i Coll.
 • Patologia tubàrica de la trompa d’Eustaqui: dilatacions tubàriques amb baló de Bielefeld o TubaVent.
Dra. Marta Sandoval en su consulta del Hospital Quirón

Dra. Marta Sandoval

null

Otorinolaringologia pediàtrica

 • Revisions d’audició
 • Cribatge de sordeses congènites o hereditàries
 • Estudi de sospita d’hipoacúsia
 • Cirurgia adenoamigdalar
 • Tractament de les otitis mitjanes, agudes i cròniques
 • Otitis mitjana serosa
 • Disfonia infantil
 • Cirurgia cervical infantil
 • Roncopatia i apnees nocturnes del son infantils
 • Cirurgia ambulatòria amb radiofreqüència i làser
 • Dilatació Tubàrica amb Baló de TubaVent infantil

null

Patologia otològica i otoneurològica

 • Maneig dels trastorns de l’audició i del vertigen
 • Cirurgia de les otitis mitjanes cròniques, perforacions timpàniques, colesteatoma
 • Cirurgia de la hipoacúsia: reconstruccions osiculares, cirurgia de l’otosclerosi (estapedotomía i estapedectomia), implants coclears, d’oïda mitjana i osteointegrats
 • Diagnòstic i maneig dels acúfens
 • Sistema d’implantació BAHA (Bone Anchored Hearing Aid)
 • Disfunció tubàrica, tractament amb tuboplástia de Trompa d’Eustaqui mitjançant el BALÓ TUBAVENT DE BIELEFELD (Baló de Bielefeld)
 • Com a novetat diagnòstic i tractament de la TROMPA PATULOSA

null

Patologia rinosinusal

 • Trastorns de la via aèria superior (rinosinusitis, poliposis nasosinusal, alteracions de l’olfacte). Maneig mèdic i quirúrgic
 • Insuficiència respiratòria nasal (desviació septal, hipertròfia de cornets inferiors)
 • Maneig de la roncopatia crònica i de la síndrome d’apnea obstructiva del son (SAOS). Cirurgia de la roncopatia Uvulopalatofaringoplàsties, plàsties faríngies.

null

Patologia faringolaringia i Roncopatia i Transtorns del Son

 • Maneig del pacient amb Roncopatia i Síndrome d’Apnea del Son
 • EStudi del Son Induït per Drogues DISE (drug induced sleep endoscopy)
 • Estudi de cirurgia Multinivell en Transtorns del Son
 • Tractament quirúrgic de la patologia adenoamigdalar de l’adult
 • Disfonies funcionals
 • Estudi de veu, estroboscopies

null

Patologia Cérvico-Facial

 • Tumoracions de cap i coll malignes
 • Tumoracions cervicals benignes
 • Maneig quirúrgic de la glàndula tiroide
 • Tractament mèdic i quirúrgic de la patologia de les glàndules salivals

Col.laboracions i adhesions

Centres mèdics, adhesions a societats i col.laboracions amb ONG

Hospital Quirónsalud Barcelona

Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cérvico-Facial

Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial

Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial

Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

Global ENT Outreach

Global ENT Outreach