Activitat professional

Especialitats mèdiques i quirúrgiques de la Dra. Marta Sandoval

La Dra. Marta Sandoval és especialista de la secció d’Otologia del servei d’Otorinolaringologia de l’Hospital Clinic Barcelona. Professora associada de la Universitat de Barcelona.

La doctora Sandoval visita mutues i privats als seguents centres:

 • Clínica Diagonal on es poden visitar tots aquells pacients mutualistes de MEDIFIATC així com consultes privades.

Per a demanar visita a Clínica Diagonal truqui al 932 053 213.

 • Gabinet Mèdic Augusta on es poden visitar tots aquells pacients mutualistes d’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, i OCCIDENT així com consultes privades.

Per demanar visita al centre Mèdic Augusta pot trucar al 932 096 408

 • Otorinolaringologia pedriàtrica: cirurgia de la via aèria amb làser o radiofreqüència.
 • Patologia otològica i otoneurològica: cirurgia de l’oïda i de l’audició (implants d’oïda mitjana, coclears i osteointegrats).
 • Patologia rinosinusal: problemes de nas i sins paranasals (sinusitis i pòlips nasals).
 • Patologia faringolaringia (problemes de faringe, cavitat oral, alteracions en la veu).
 • Patologia cèrvicofacial. Oncologia de Cap i Coll.
 • Patologia tubàrica de la trompa d’Eustaqui: dilatacions tubàriques amb baló de Bielefeld o TubaVent.
Dra. Marta Sandoval en su consulta del Hospital Quirón

Dra. Marta Sandoval

null

Otorinolaringologia pediàtrica

 • Revisions d’audició
 • Cribatge de sordeses congènites o hereditàries
 • Estudi de sospita d’hipoacúsia
 • Cirurgia adenoamigdalar
 • Tractament de les otitis mitjanes, agudes i cròniques
 • Otitis mitjana serosa
 • Disfonia infantil
 • Cirurgia cervical infantil
 • Roncopatia i apnees nocturnes del son infantils
 • Cirurgia ambulatòria amb radiofreqüència i làser
 • Dilatació Tubàrica amb Baló de TubaVent infantil

null

Patologia otològica i otoneurològica

 • Maneig dels trastorns de l’audició i del vertigen
 • Cirurgia de les otitis mitjanes cròniques, perforacions timpàniques, colesteatoma
 • Cirurgia de la hipoacúsia: reconstruccions osiculares, cirurgia de l’otosclerosi (estapedotomía i estapedectomia), implants coclears, d’oïda mitjana i osteointegrats
 • Diagnòstic i maneig dels acúfens
 • Sistema d’implantació BAHA (Bone Anchored Hearing Aid)
 • Disfunció tubàrica, tractament amb tuboplástia de Trompa d’Eustaqui mitjançant el BALÓ TUBAVENT DE BIELEFELD (Baló de Bielefeld)
 • Com a novetat diagnòstic i tractament de la TROMPA PATULOSA

null

Patologia rinosinusal

 • Trastorns de la via aèria superior (rinosinusitis, poliposis nasosinusal, alteracions de l’olfacte). Maneig mèdic i quirúrgic
 • Insuficiència respiratòria nasal (desviació septal, hipertròfia de cornets inferiors)
 • Maneig de la roncopatia crònica i de la síndrome d’apnea obstructiva del son (SAOS). Cirurgia de la roncopatia Uvulopalatofaringoplàsties, plàsties faríngies.

null

Patologia faringolaringia i Roncopatia i Transtorns del Son

 • Maneig del pacient amb Roncopatia i Síndrome d’Apnea del Son
 • EStudi del Son Induït per Drogues DISE (drug induced sleep endoscopy)
 • Estudi de cirurgia Multinivell en Transtorns del Son
 • Tractament quirúrgic de la patologia adenoamigdalar de l’adult
 • Disfonies funcionals
 • Estudi de veu, estroboscopies

null

Patologia Cérvico-Facial

 • Tumoracions de cap i coll malignes
 • Tumoracions cervicals benignes
 • Maneig quirúrgic de la glàndula tiroide
 • Tractament mèdic i quirúrgic de la patologia de les glàndules salivals

Col.laboracions i adhesions

Centres mèdics, adhesions a societats i col.laboracions amb ONG
Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cérvico-Facial

Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial

Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial

Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

Global ENT Outreach

Global ENT Outreach